DORADZTWO ENERGETYCZNE

Doradztwo energetyczne oraz pomoc w znalezieniu rozwiązania technicznego w instalacji elektrycznej, np. polegające na doborze urządzeń, które przynoszą znaczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej oraz zmniejszają koszty obsługi i eksploatacji danej instalacji elektrycznej.