ANALIZATOR MOCY

Podstawowym przeznaczeniem urządzenia jest monitorowanie na bieżąco wartości eksploatacyjnych oraz wysyłanie ich do centralnej bazy danych. Do monitorowanych wartości należy np. wartość napięcia przemiennego, wartość prądu przemiennego, moc czynna, częstotliwość, współczynnik mocy, itp.

Zainstalowane analizatory do transmisji mierzonych wartości korzystają z sieci Wi-Fi użytkownika. W razie potrzeby można też skorzystać z sieci GSM i nowoczesnej technologii LTE, jako z części opcjonalnej zapewniającej transmisję danych. Podstawowym przeznaczeniem urządzenia jest monitorowanie na bieżąco wartości eksploatacyjnych.

Analizator sieci to nowoczesne wielofunkcyjne urządzenie bezprzewodowe i element kluczowy dla SMART GRID SYSTEM. Niniejsze kompaktowe urządzenie łączy się bezpośrednio z mierzonym obwodem i zazwyczaj umieszczane jest w rozdzielni elektrycznej lub obwodzie w tzw. pionach doprowadzających do jednostki mieszkalnej lub części zakładu użytkownika.

Przykład korzyści: